Μετά από επεξεργασία των νέων δηλώσεων του Υπουργού  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμένου κατά την τελετή ενεργοποίησης-λειτουργίας της Διακλαδικής Διοίκησης Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκοπού “Δεινοκράτης” (πρώην ΜΟΜΑ), και του σχετικού σχεδίου του Υπουργείου όπως δημοσιοποιήθηκε από δημοσιογραφικές πηγές, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης κατέληξε στις παρακάτω επιφυλάξεις:

«- Στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών όπου «η ΔΙΔΕΡΓΩΝ και οι Μονάδες της αναλαμβάνουν αποστολές από το ΓΕΕΘΑ ανάλογα με τις δυνατότητες και τρέχουσες ανειλημμένες υποχρεώσεις τους», δεν γίνεται καμία αναφορά στα κατ’ εξοχήν αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων), γεγονός που παραπέμπει σε ενδεχόμενη παράκαμψή τους, καθώς και του υφιστάμενου επιχειρησιακού τους σχεδιασμού από το ΥΠΕΘΑ.

  • Στους τρόπους εξοπλισμού της νέας ΜΟΜΑ, περιλαμβάνονται πηγές που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της παραγωγής Δημοσίων Έργων  (απαξιωμένο υλικό από ΟΔΔΥ και από πλεονάζον των Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα), γεγονός που παραπέμπει ότι το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η συνολική δαπάνη εξοπλισμού να μετακυλήσει σε επιβάρυνση του Εθνικού Προϋπολογισμού.
  • Είναι εμφανής η αντίφαση όσον αφορά την αντιμετώπιση των νομικών κωλυμάτων του εγχειρήματος. Ειδικότερα, τη διαβεβαίωση ότι θα είναι «Ένα θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται ότι θα λειτουργήσει με διαφάνεια, με σεβασμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού», την ακολουθεί η παραδοχή ότι «Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο αυτό είναι σύνθετο. Υπάρχουν θέματα νομικά, θέματα προσωπικού και εξοπλισμού, εκπαίδευσης, διαδικασίες και προϋποθέσεις ανάληψης Έργου, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί, και προβαίνουμε στις δέουσες ενέργειες».

– Η αναφορά «Είμαστε όμως εδώ για να συμπληρώσουμε τον ιδιωτικό τομέα, να καλύψουμε κενά της ακριτικής Ελλάδας την οποία πολλές φορές έχει εγκαταλείψει ο ιδιωτικός τομέας», γίνεται χωρίς αναλυτική παρουσίαση των αιτιών που προκαλούν ενίοτε αδυναμία ανταπόκρισης από τον Ιδιωτικό Τομέα (π.χ. χαμηλά τιμολόγια Δ.Ε.), και παραπέμπει σε πιθανή υπερκοστολόγηση των έργων που χωρίς διαγωνισμό θα αναλαμβάνει να εκτελεί η ΔΙΔΕΡΓΩΝ.

  • Η στελέχωση της νέας ΜΟΜΑ με επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό από τους εφέδρους στρατευσίμους, με «επέκταση της στρατιωτικής τους θητείας με μία έμμισθη παρουσία» και αντισταθμιστικό αντάλλαγμα «να μπορούν αυτή την εμπειρία να μην τη θεωρούν ως χαμένο χρόνο», γεννά εύλογη ανησυχία για πιθανές προσλήψεις με συμβολική αμοιβή και εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, εκτιμά ότι οι αρχικές της επιφυλάξεις για την επαναλειτουργία της ΜΟΜΑ (όπως διατυπώθηκαν σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου), όχι μόνο δεν διασκεδάστηκαν από τις νέες δηλώσεις του Υπουργού, αλλά αντίθετα ενισχύθηκαν.

Ιδιαίτερα, όταν ο κίνδυνος αφανισμού της μικρομεσαίας κατασκευαστικής επιχείρησης, με την ένταξη στην δραστηριότητα της ΔΙΔΕΡΓΩΝ, του μοναδικού εναπομείναντος  επαγγελματικού της αντικειμένου μετά την κατάρρευση του ιδιωτικού έργου,  διαφαίνεται αναπόφευκτος: «Να συνεισφέρουμε σε έργα οδοποιίας, εγγειοβελτιωτικά και αποκατάστασης ζημιών».

Το ΤΕΕ-Θράκης θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί το θέμα, και θα τοποθετηθεί αναλυτικά και τεκμηριωμένα επί του σχετικού σχεδίου νόμου που όπως δήλωσε ο Υπουργός κ. Πάνος Καμένος το επεξεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να κατατεθεί στην Βουλή, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά, ότι για το καλό του τόπου θα πρέπει να τηρείται η βασική αρχή της κατανομής αρμοδιοτήτων κατά τομέα δραστηριότητας της Πολιτείας. Θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο θέμα, μείζονες αρμοδιότητες εξακολουθούν να έχουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εσωτερικών».