ΕΠΑΛΑΞ– Κατά το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1ου ΕΠΑΛ (25510- 26088)

 ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ                      
1Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών  Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού και Αερισμού
4Τεχνικός Οχημάτων
5Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών    – νέα ειδικότητα
 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ        
6Τεχνικός Ηλεκτρονικών, και Υπολογιστικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
7Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Δικτύων
8Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
9Τεχνικός Αυτοματισμού
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                     
10Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
11Τεχνικός  Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
12Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
13Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2ου ΕΠΑΛ (25510- 26343)

 ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                      
1ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εφαρμογών Πληροφορικής
2ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ
3Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ /ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
5Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ          
 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ          
6Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
7Τεχνικός  Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (25510-83932)

 ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ                      
1Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών  Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού και Αερισμού
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                     
4ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εφαρμογών Πληροφορικής
5ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ
6Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ        
7Τεχνικός Ηλεκτρονικών, και Υπολογιστικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
8Τεχνικός Αυτοματισμού
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                      
9Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
10Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
11Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό