– Ημερίδα από το ΤΕΕ Θράκης.

ΖΕΟΛΙΘΟΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, και το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, διοργανώνουν στην Αλεξανδρούπολη Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Ο ζεόλιθος της Θράκης και οι δυνατότητες αξιοποίησής του».

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρουπόλεως (Λεωφόρος Δημοκρατίας 306).

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι:

Δημήτριος Μανανάς

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με θέμα:

«Νομοθετικό πλαίσιο για την εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών»

Γεώργιος Γκαϊντατζής

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα:

«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία ζεόλιθου»

Γεώργιος Γκίκας

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνικής Σχολής  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα:

«Χρήση του ζεόλιθου στην επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων»

Σπυρίδων Κουτρούμπας

Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα:

«Εφαρμογές του ζεόλιθου στη γεωργία: Οικονομικές και περιβαλλοντικές ωφέλειες»

Παντελής Μπότσαρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα:

«Βιομηχανικές εφαρμογές ζεόλιθου με έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας»