ΚΑΤΑΣΚΗΑναρτήθηκαν χθες 2/6 τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2014.

Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από σήμερα Τρίτη 3/6 μέχρι και την Πέμπτη 5/6 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που ενδεχομένως συνοδεύουν την ένσταση κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων (5/6), και ώρα 15:00.