– Αστυνομική Συνδικαλιστική Αλληλεγγύη.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, μετά την ενημέρωσή του για την υποβολή αγωγής με αξίωση αστικής αποζημίωσης και προσωποκράτησης, σε βάρος 25 μελών της οργανωτικής-συντονιστικής επιτροπής του συνδικαλιστικού συνδυασμού Σ.Κ.Α.Υ. (Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων) Θεσσαλονίκης, με αφορμή δημοσίευμα σχετικό με εργασιακά ζητήματα των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εναγόμενους συναδέλφους του, και σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

«Καταδικάζουμε ως αντιδεοντολογικές τέτοιου είδους πρακτικές, που στόχο έχουν ίσως τον περιορισμό στην ελευθερία της συνδικαλιστικής έκφρασης και κατ’ επέκταση της δικαιούμενης και νομοθετικά κατοχυρωμένης εκπροσώπησης των μελών των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της χώρας.

Οι συνδικαλιστικοί συνδυασμοί-παρατάξεις, ιδρύθηκαν και λειτουργούν μέσα στα νόμιμα και επιβαλλόμενα πλαίσια του Ν.1264/1982 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Υποχρέωσή τους, δε, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμά τους, είναι  να αναφέρονται σε κάθε ζήτημα που αφορά τις εργασιακές-επαγγελματικές σχέσεις των μελών των Ενώσεών τους, στα πλαίσια της εκπροσώπησης και της προάσπισης των συμφερόντων των συναδέλφων».