Επιστολή στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Αλέξη Χαρίτση αντιστοίχως απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θίγοντας φλέγοντα ζητήματα ένταξης επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ, τα οποία χρήζουν άμεσης διευθέτησης.

Ο επιστημονικός φορέας των οικονομολόγων στη Θράκη, οι οποίοι ασχολούνται και ως μελετητές με τη σύνταξη και υλοποίηση προτάσεων χρηματοδοτικών προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, εκφράζουν γόνιμες παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία προόδου των τελευταίων προσκλήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ.

Ο παράγοντας χρόνος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στην παρούσα οικονομική συγκυρία και θα πρέπει οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης να επιταχυνθούν ώστε να ξεκινήσει η τοποθέτηση πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για τα προγράμματα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” και “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, δεδομένου ότι έχει παρέλθει ένα έτος από τη δημοσίευση των προγραμμάτων (11/2/2016) και την αντίστοιχη έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δύο αυτών προγραμμάτων από την πρώτη δέσμη του νέου ΕΣΠΑ.

Αυτή η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των προτάσεων, δημιουργεί αφενός στους ενδιαφερομένους κλίμα αναξιοπιστίας προς τον μηχανισμό της πολιτείας που είναι υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, αφετέρου στερεί από την πραγματική οικονομία αναπτυξιακή δυναμική και από τις επιχειρήσεις πολύτιμους πόρους για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους μπορεί να λάβει χώρα μόνο την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου.

Η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομία της Περιφέρειας, από επιχειρηματίες που επιθυμούν να μη μένουν στάσιμοι, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για τα δημόσια ταμεία.

Από τα τέσσερα προγράμματα που δημοσιεύθηκαν στις 11/02/2016, μόλις σε δύο (Πτυχιούχων και Νεοφυών Επιχειρήσεων) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ σε κανένα από τα παραπάνω δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας δικαιούχων. Επιπρόσθετα, δεν έχει δημοσιευθεί ο Β΄ Κύκλος των εν λόγω προγραμμάτων, που αναμένεται από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Πρότασή μας για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που είχε πολύ μεγαλύτερη της αναμενόμενης ζήτηση, είναι αντί της δημοσίευσης Β΄ Κύκλου – που προβλέπονταν για το 2016 και έχει καθυστερήσει – να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Α΄ Κύκλου ώστε να ενταχθούν περισσότερες προτάσεις που θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των επενδύσεων. Στην πρότασή μας αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι η βαθμολογία των προτάσεων που είναι επιλαχούσες, ξεπερνάει ακόμη και το 70/100.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρά την οικονομική κρίση και την απουσία του τραπεζικού τομέα στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της Περιφέρειάς μας θέλουν να προχωρήσουν μπροστά.

Εργαλείο υποστήριξης των επενδυτικών σχεδίων στο παρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, και όσον αφορά την εύρεση εξωτερικών κεφαλαίων, είναι η λειτουργία του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού, που όμως πέρα από τις αρχικές ανακοινώσεις, δεν υπάρχει πληροφόρηση για το πώς και πότε θα εκκινήσουν οι διαδικασίες ενεργοποίησης, και ενώ βρισκόμαστε σε φάση έγκρισης αποτελεσμάτων και για κάποια προγράμματα υλοποίησης δαπανών.

Σε μια κρίσιμη περίοδο, με τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που δημιουργεί η υπερχρέωση της χώρας και το δυσβάσταχτο ιδιωτικό χρέος, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Η κωλυσιεργία και η αναβλητικότητα είναι ίσως ο χειρότερος εχθρός και όλοι πρέπει να εργασθούμε για να κερδίσουμε το αύριο».