Δυόμισι μήνες πριν την εκπνοή (στο τέλος του έτους) της παράτασης του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης ζητά τη συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος. Εξηγώντας και τους λόγους.  

«Είναι πολύ δύσκολο να ζεις και να δημιουργείς στη νησιωτική Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει δυσκολότερο ή απαγορευτικό. Ενδεχόμενη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, θα ευνοήσει τις ανταγωνιστικές σε ότι αφορά τον τουρισμό χώρες, όπως κατά κύριο λόγο την Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία».

Σύμφωνα με την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, με την  παράγραφο 1 του άρθρου 118 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) από 1.1.2017, στο μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ παρέμειναν έως το τέλος του 2017, τα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου και της Καρπάθου. Συνεπώς, στις 31/12/2017 λήγει η εν λόγω παράταση της ένταξης των παραπάνω νήσων στο καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.

Με ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθιστά σαφές ότι για τα συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, το ειδικό αυτό καθεστώς δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά αντιθέτως:

  1. Aνταγωνιστικό ισοδύναμο απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια, όπως η ύπαρξη μικρών και ευαίσθητων οικονομιών κλίμακας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών.
  2. Παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος.
  3. Λόγο μείζονος εθνικής σημασίας και παράγοντα εθνικής κυριαρχίας, διότι είναι κρίσιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παραμονή των κατοίκων στα νησιά.
  4. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα την ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους).

Τούτων δοθέντων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης, τονίζει πως ενδεχόμενη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. των νησιών αυτών, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει:

  1. Στη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής στους κατοίκους των νησιών (αύξηση κόστους μεταφοράς, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, αύξηση κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών).
  2. Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων στα νησιά προϊόντων.
  3. Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: Ο τουρισμός, παρά την συνεχόμενη ύφεση, είναι ο κλάδος που μέχρι σήμερα λειτουργεί αποδοτικά προσφέροντας ένα σημαντικό μερίδιο στα δημόσια έσοδα. Το τουριστικό προϊόν αναμένεται να γίνει πιο ακριβό με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε κλείσιμο των επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα θα ευνοηθούν οι ανταγωνιστικές σε ότι αφορά τον τουρισμό χώρες όπως κατά κύριο λόγο η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία.
  4. Η επιβάρυνση των κατοίκων θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την αρνητική ψυχολογία που ήδη υπάρχει, και ως αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί ο τζίρος της μαύρης οικονομίας και να εκτιναχθεί στα ύψη η φοροδιαφυγή.

«Όλες οι παραπάνω συνέπειες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση του κοινωνικού ιστού των περιοχών αυτών», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η οποία εμφατικά καταλήγει στην επισήμανση-αίτημα:

«Συνυπολογίζοντας ότι ανάμεσα στα νησιά αυτά των λεγόμενων και «νήσων της άγονης γραμμής», υπάρχουν οι σεισμόπληκτες Κως και Λέσβος, η πρόσφατα κατεστραμμένη από θεομηνία Σαμοθράκη, και τα νησιά που έχουν πληγεί από τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές, όπως Λέσβος, Σάμος, Χίος κ.τ.λ., θεωρούμε αναγκαία τη διατήρηση του ειδικού μειωμένου καθεστώτος στον ΦΠΑ. Είναι πολύ δύσκολο να ζεις και να δημιουργείς στη νησιωτική Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει δυσκολότερο ή απαγορευτικό».