ΔΟΥΛΕΙΑΗ Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Σωματείων Έβρου, καλεί άνεργους νέους και επιχειρηματίες, στη νέα δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση (80 ώρες).

Πρακτική άσκηση τριών μηνών (450 ώρες).

ΟΕΒΕΣΕΒΕΔικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι γεννημένοι από 1.1.1985 έως 31.12.1989.

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ.

Κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ.

Να μην είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ = 2.550 ευρώ μεικτά.

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας/ΙΕΚ = 2.280 ευρώ μεικτά.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 25510-38018 και στο γραφείο της Ομοσπονδίας (Λ. Δημοκρατίας 307, 4ος όροφος).