ΔΙΑΚΟΠΕΣΣε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, λόγω της πιθανής μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώρας, συνεπεία της 48ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από απόψε τα μεσάνυχτα και για αύριο Πέμπτη 3/7 και μεθαύριο Παρασκευή 4/7, ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει ο Φορέας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι διακοπές, εφόσον κριθούν αναγκαίες, θα πραγματοποιηθούν για τη διατήρηση του ισοζυγίου παραγωγής – ζήτησης, και το συνολικό ύψος (MW) και η διάρκειά τους, θα καθοριστούν για την ηπειρωτική χώρα από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), με  τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει επίσης σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων.

Ο αριθμός και η διάρκεια των διακοπών ρεύματος οι οποίες ενδεχομένως γίνουν, θα επιμεριστούν κατά τον ΔΕΔΔΗΕ με τρόπο δίκαιο και με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της όχλησης σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κ.λπ.), με εξαίρεση τις κρίσιμες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου (νοσοκομεία κ.λπ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Στο μεταξύ ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώνει τακτικά τους καταναλωτές για το ενδεικτικό πρόγραμμα διακοπών, εφόσον προκύψει η ανάγκη εφαρμογής του, ενώ εξέδωσε και σχετική λίστα οδηγιών προς τους καταναλωτές:

– Να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων καθ’ όλη τη  διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού τους.

– Να γνωρίζουν ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει ανά πάσα χρονική στιγμή και ανεξάρτητα από το ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών, και άρα οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς «υπό τάση». Να μη θεωρούν «ανενεργές» τις ηλεκτρικές συσκευές λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση που αυτές είναι συνδεδεμένες με την ηλεκτρική τους εγκατάσταση, καθώς η επαναφορά ρεύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος περικοπών. Επιπρόσθετα, θα ήταν προτιμότερο αυτές να αποσυνδεθούν, καθώς η εμφάνιση υπερτάσεων κατά την επαναφορά του ρεύματος είναι πιθανή.

– Να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης, δηλαδή 11:00 – 16:00 και 20:00 – 22:00.

– Τα άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, να επισκεφθούν άμεσα το πλησιέστερο στην περιοχή τους νοσοκομείο, ή να επικοινωνήσουν με το κέντρο βλαβών της περιοχής τους στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.