Καταργούνται οι ποινές στους οφειλέτες ατομικών εισφορών του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο της Διοίκησης του Ταμείου που εκδόθηκε χθες, ενώ παύουν όλες οι διώξεις, και οι υποθέσεις τίθενται στο Αρχείο.

Συγκεκριμένα, υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση, και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο Αρχείο. Επιπλέον, αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, διακόπτεται. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις παύει να ισχύει εφεξής η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86/67 και παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται.

Ειδικότερα:
– Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές.

– Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα.

– Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων (εκκρεμή ένδικα μέσα), δεν συζητούνται, ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση, αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο.

– Ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του Νόμου, δεν εκτελούνται, και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Ενέργειες

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων, γίνεται γνωστό, ότι:

– Υπάρχει υπηρεσιακή μέριμνα για την ενημέρωση μαζικά της εφαρμογής μηνύσεων (ARIS) στο πεδίο: Απόφαση Δικαστηρίου με το λογότυπο: Αποσύρεται Ν. 4331/2015

– Η ενημέρωση αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις χρονικού διαστήματος 01/07/2015-31/12/2015. Εάν εκκρεμούν υποθέσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της Υπηρεσίας για να προσαρμοσθεί αντίστοιχα η ενημέρωση της εφαρμογής.
– Η ένδειξη “Μ” στο Μηχανογραφικό Σύστημα Εισφορών θα παραμένει αφενός για γενικότερους πληροφοριακούς λόγους, αφετέρου διότι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς αποτελεί διακοπτικό της παραγραφής γεγονός.

– Παύει η εκπροσώπηση του Οργανισμού στα Ποινικά Δικαστήρια. Οι αρμόδιοι για την εκπροσώπηση υπάλληλοι, θα πρέπει σε συνεννόηση με τις κατά τόπο Εισαγγελίες να επιβεβαιώσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Πηγή: aftodioikisi.gr