Στη Δικαιοσύνη “αξιόλογα ευρήματα” των ελέγχων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. για τα 28 Κράτη – Μέλη, ξεπέρασε πλέον τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρ’ ότι εγκρίθηκε έναν χρόνο αργότερα σε σχέση με τα προγράμματα των υπόλοιπων κρατών.

Είναι μάλιστα δεύτερο μεταξύ των κοινοτικών προγραμμάτων ως προς τον ρυθμό αύξησης πληρωμών για το έτος 2017.

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπογραμμίζοντας ότι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Μέτρων που έχουν προκηρυχθεί, ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. €, ενώ περισσότερα από 3,8 δισ. € έχουν δεσμευτεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 65% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Όπως σημείωσε ο κ. Αποστόλου, με τις επιδόσεις αυτές στα δύο μόλις πρώτα έτη εφαρμογής του νέου ΠΑΑ, υπερκαλύφθηκε από το 2017 ο κανόνας ν+3 (υποχρέωση επίτευξης συγκεκριμένων χρηματοδοτικών στόχων που τίθενται από την Ε.Ε.) και για το έτος 2018, ενώ έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης πληρωμών και για το έτος 2019.

Επιπλέον το ΠΑΑ υπερκάλυψε για το 2017 τον στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό πληρωμών – απορρόφησης πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μεταξύ των 20 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα.

Σημειώνεται, δε, ότι η απορρόφηση κοινοτικών πόρων στο τρέχον ΠΑΑ, είναι τριπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (δύο πρώτα έτη εφαρμογής).

“Η σημαντική αυτή πρόοδος στη διετία εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-202, επιβεβαιώνει τη σοβαρή και συστηματική αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να αξιοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος, στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, που θέτει τον πρωτογενή τομέα και τις αγροτικές περιοχές στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας”, επισήμανε ο κ. Αποστόλου.

Η νέα ΚΑΠ

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ΚΑΠ μετά το 2020, ο κ. Αποστόλου επισήμανε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός προϋπολογισμός προκειμένου να ανταποκριθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στους στόχους και στις αυξημένες φιλοδοξίες της, στις τρέχουσες και νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ίδια αλλά και η Ε.Ε., και να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις. Επιπλέον η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια ολοκληρωμένη κοινή πολιτική που θα εγγυάται τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία των καταναλωτών.

Παρεμβάσεις για συνεταιρισμούς

Η στήριξη του συνεργατισμού περνά μέσα από την εξυγίανση των συνεταιρισμών και την ίδρυση νέων μορφών συνεργασίας, τόνισε ακόμη ο κ. Αποστόλου. Όπως είπε, μεταξύ άλλων: “Μετά την ψήφιση του νόμου 4.384/16 που αφορούσε τους συνεταιρισμούς, ξεκίνησε για πρώτη φορά στα χρονικά των συνεταιρισμών αταλάντευτη και χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή του νόμου με τέσσερις στόχους:

1. Να δοθεί οριστικό τέλος στους συνεταιρισμούς «σφραγίδες». 2.000 συνεταιρισμοί με απόφαση δικαστηρίου θα οδηγηθούν σε λύση.

2. Όσοι ενεργοί συνεταιρισμοί απομείνουν, να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και τις συνεταιριστικές αρχές. 152 συνεταιρισμοί με 44.000 μέλη πραγματοποιούν 1.026.000 τζίρο.

3. Να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των αγροτών, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική τους μεγέθυνση.

4. Να δημιουργήσουν οργανώσεις παραγωγών για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη βελτίωση των αγροτικών εισοδημάτων. Ήδη θα ξεπεράσουν σύντομα τις 250 οργανώσεις παραγωγών σε όλη την χώρα.

Δεν μπορούμε να αγνοούμε πορισματικούς ελέγχους, ούτε να παρακολουθούμε ως θεατές παρανομίες. Πόσο μάλλον όταν τον τελευταίο λόγο για όλα αυτά τον έχει η δικαιοσύνη, και το λέω αυτό γιατί με τη διαδικασία αξιολόγησης και εποπτείας των συνεταιρισμών από την αρμόδια αρχή του υπουργείου, προκύπτουν αξιόλογα ευρήματα που όλα οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη“.