Ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα λήξουν στις 28 Φεβρουαρίου, οι χειμερινές εκπτώσεις.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, είναι υποχρεωτική, όχι όμως και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης.

Οι εκπτωτικές αναγγελίες πρέπει να είναι ακριβείς. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, επομένως τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την Κυριακή 18/1. Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής προτείνει στα μέλη του που θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους την 18η Ιανουαρίου, να το πράξουν κατά τις ώρες 11:00 – 15:00.