Ξεκινά την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Οκτωβρίου, η προθεσμία για την ηλεκτρονική (για πρώτη φορά), υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές-δικαιούχους στεγαστικού επιδόματος (για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η προθεσμία για τους φοιτητές  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε από τις 20 Σεπτεμβρίου).

Για την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο.