5.772 μαθητές και μαθήτριες θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές  Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2016-17, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων, και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 28-6-2016 έως 31-8-2016 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με τον βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας.