Από την προσεχή Δευτέρα, 21 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί, μέχρι και την Πέμπτη, 31 Μάιου και ώρα 12 το μεσημέρι, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις 5.066 θέσεις εργασίας στα δασαρχεία της χώρας. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορούν να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων, θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των δασών, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στο Νομό Ροδόπης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης αντιστοιχούν 48 θέσεις των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) – 1 θέση
 • ΤΕ Δασοπόνων – 1 θέση
 • ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας – 2 θέσεις
 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 4 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών – Εργατριών – 40 θέσεις

Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3.  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4.  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6.  Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8.  Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, κάντε κλικ ΕΔΩ.