Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Σαμοθράκης ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 324.418 ευρώ μέσω της ΣΑΕ 571 της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ενώ ταυτόχρονα έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση και νέου αντίστοιχου έργου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, από την ΣΑΕΠ 531, μέσα στο προσεχές διάστημα, για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο νησί. πλέον της παραπάνω σύμβασης.