ΟΑΕΔΔΜετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014 – 2015 από την 15 Σεπτεμβρίου, για την 1η Οκτωβρίου 2014 με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Βάση της ίδιας απόφασης, η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30.09.2015.