– Επί τόπου ο Δήμαρχος Γιάννης Σταυρίδης.

– Καλούνται οι οδηγοί να τηρούν την έκτακτη οδοσήμανση και να χρησιμοποιούν τις παρακαμπτήριες οδούς.

Ολοκληρώνονται οι σχετικές επιμετρήσεις, τα μηχανήματα του εργολάβου μεταφέρονται ήδη στον χώρο της κατολίσθησης στη Μαρώνεια, και λίαν συντόμως ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος και κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης στο σημείο.

ΜΑΡΩ 2 ΜΑΡΩ 3

Στον χώρο βρέθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Γιάννης Σταυρίδης και ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Μεραχτσάκης.

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο παραβίασης των σχετικών ταινιών απαγόρευσης διέλευσης, με κίνδυνο ατυχήματος, ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να σεβαστούν τις ενδείξεις και να χρησιμοποιούν προσωρινά τις παρακαμπτήριες οδούς.