Με σκοπό τη συνδρομή στη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου της βρετανίδας τουρίστριας

Έρευνα για την παροχή δεδομένων σχετικά με την παρουσία λύκων και σκύλων στην ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η βρετανίδα τουρίστρια Celia Hollingworth, θα πραγματοποιήσει ο βιολόγος Δρ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Κατά το πρώτο σκέλος της έρευνας, θα διερευνηθεί μέσω φωτογράφησης και κινηματογράφησης η παρουσία κοινωνικής οργάνωσης και συχνότητας διέλευσης ατόμων λύκου, καθώς αντίστοιχα και η παρουσία κοινωνικής οργάνωσης και συχνότητας διέλευσης ατόμων  αδέσποτων σκύλων ή ζώων εργασίας (τσοπανόσκυλα). Για τον ανωτέρω σκοπό, θα χρησιμοποιηθούν αυτόματες ψηφιακές διατάξεις υπέρυθρου φωτισμού.

Κατά το δεύτερο σκέλος, θα γίνει προσπάθεια ανεύρεσης περιττωμάτων πλησίον και στην ευρύτερη περιοχή του σημείου κατασπάραξης της κ. Celia Hollingworth, πιθανόν με ανθρώπινα υπολείμματα εφόσον καταστεί εφικτό, και λήψη γενετικού υλικού από την επιφάνεια του περιττώματος (υπολείμματα επιθηλίου εντέρου) για ταυτοποίηση του είδους.

Η συνολική έρευνα θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές των Πετρωτών, της Μαρώνειας, των Ασκητών, της Κρωβύλης, της Μέστης, της Μεσηµβρίας και στην ευρύτερη περιοχή του δάσους του Ίσµαρου, ενώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η παροχή δεδομένων παρουσίας των προαναφερόμενων ειδών προς διευκόλυνση της έρευνας και τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου (πιθανή κατασπάραξη) της κ. Celia Hollingworth στην περιοχή Πετρωτών-Μαρώνειας, καθώς και η συνδρομή στο έργο των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένας από τους όρους χορήγησης της άδειας είναι οι ερευνητές να προσκομίσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην αδειοδοτούσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μετά από την ολοκλήρωσή της.