Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας  ΑΜ-Θ. Έδρα του δικτύου ορίστηκε η Κομοτηνή. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι μια καινοτόμος μορφή ιδιωτικής επιχείρησης, υπό τη μορφή αστικού συνεταιρισμού, που μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας επιδιώκει την εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους επενδύοντας σε δράσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.

Σκοπός του δικτύου είναι  η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης  μεταξύ των μελών του, η διάχυση της πληροφορίας και των καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και η συνεργασία των μελών του για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Επίσης, το ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΘ επιθυμεί να αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους σχετικούς δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς φορείς, καθώς επίσης και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που συνδράμουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

ΚΟΙΝΣΕΠ 2Στο πλαίσιο της 1ης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τρόπους υλοποίησης των σκοπών του δικτύου και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής: Πρόεδρος Λουΐζα Σαλτσίδου (από Κοιν.Σ.Επ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΡΟ, με έδρα την Κομοτηνή), Αντιπρόεδρος  Αντώνης Κουτσούμπας (από Κοιν.Σ.Επ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ, με έδρα την Ξάνθη, Γραμματέας Στέφανος Μήτρικας (από Κοιν.Σ.Επ. ΓΑΛΗΝΟΣ, με έδρα  την Καβάλα), Ταμίας Δημήτρης Αμανατίδης (από Κοιν.Σ.Επ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, με έδρα την Κομοτηνή, τακτικό  μέλος Νίκος Κιοσσές (από Κοιν.Σ.Επ. Τ.Ε.Α.Π.Π., με έδρα την Καβάλα), αναπληρωματικό μέλος, Σοφία Χαϊτίδου (από Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, με έδρα την Ξάνθη), αναπληρωματικό μέλος Βασίλης Συρόπουλος (από Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΑΛΘΕΙΑ, με έδρα την Κομοτηνή).

Στη Συνέλευση συμμετείχαν μέλη από τις  Κοιν.Σ.Επ. «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» με έδρα την Κομοτηνή, «ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ» με έδρα το Μέγα Πιστό,  «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ» με έδρα τη Φιλύρα, καθώς και οι νεοσύστατες  Κοιν.Σ.Επ. «Κοινωνία Αλληλεγγύης» και «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΞΑΝΘΗ», με έδρα την Ξάνθη, οι οποίες εξέφρασαν την επιθυμία να εγγραφούν στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜ-Θ. Όσες Κοιν.Σ.Επ. έχουν έδρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιθυμούν να εγγραφτούν στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΘ, μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω στοιχεία:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6936905520 Πρόεδρος

6977810023 Αντιπρόεδρος

6978890252 Γραμματέας

6942842268 Ταμίας

e-mail: diktyokoinsepamth@gmail.com