Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η εκταφή των οστών 108 πεσόντων, χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί.  Έχουν αποσταλεί περισσότερα από 360 δείγματα αίματος από όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΕΘΑ για παροχή περαιτέρω πληροφοριών.

Από την περιοχή Dragot (Tepelene) της Αλβανίας, ξεκίνησαν οι εργα­σίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών στις πο­λεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ελληνο – Ιταλικού πολέ­μου 1940 – 1941, με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας καθώς και των συμφωνηθέντων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από τη Μεικτή Ε­πιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Η υλοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των εντοπιζόμενων οστών, απαιτεί τη λήψη δύο δειγμάτων αίματος από τους ενδιαφερόμενους εν ζωή συγγενείς των πεσόντων, και ειδικότερα, ενός δείγμα­τος από τη μητρική «γραμμή», και ενός δείγματος από την πατρική «γραμμή», ως εξής:

Από τη μητρική «γραμμή»:

 • Από αδελφό/ή του πεσόντα, που να προέρχεται από την ίδια μητέρα.
 • Από παιδί της αδελφής του πεσόντα (ανιψιός-ανιψιά).
 • Από παιδί (αγόρι-κορίτσι) της εξαδέλφης του πεσόντος, της οποίας η μητέρα να είναι αδελφή της μητέρας του πεσόντος.
 • Από παιδί της κόρης της αδελφής του πεσόντος.

Από την πατρική «γραμμή»:

 • Από αδελφό του πεσόντος που να προέρχεται από τον ίδιο πατέρα.
 • Από υιό του πεσόντος.
 • Από υιό του αδελφού του πεσόντος (ανιψιός).
 • Από εξάδελφο του πεσόντος (υιός του αδελφού του πατέρα του) ή από τον υιό του ως άνω εξαδέλφου του.

Τα δείγματα απαιτείται να τοποθετηθούν σε σωληνάρια προπυλενίου με αντιπηκτικό παράγοντα EDTA (γενική αίματος), και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται με ενυπόγραφη συγκατάθεση των συγγενών των πεσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7494749 του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (κος Παν. Μενούνος).

Για την απαιτούμενη αιμοληψία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυν­θούν αδαπάνως στα παρακάτω στρατιωτικά νοσοκομεία-υγειονομικές μονάδες:

 • Αττική: 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ).
 • 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονί­κης.
 • Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Χανιά).
 • 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας.
 • 411 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
 • 212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας Ξάνθης.
 • 216 – 219 Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας Έβρου.
 • 88 Τάγμα Υγειονομικού Λήμνου.
 • 98 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Λέσβου.
 • 96 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Χίου.
 • 79 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Σάμου.
 • 80 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Κω.
 • 95 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Ρόδου.

Εναλλακτικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν σε οιοδήποτε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αιμοληψία, και τα δείγματα να αποσταλούν μέσω courier στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (Λεωφ. Μεσογείων 138 και Κατεχάκη, Τ.Κ.11525). Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα επιβαρυν­θούν το ανάλογο κόστος.

Για τα οστά τα οποία ανευρίσκονται και καθοιονδήποτε τρόπο καθίσταται εφικτή η αναγνώρισή τους, θα ενημερώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ οι συγγενείς / απόγονοι του πεσόντα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 – 6573274 / 6575020 της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Β1), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε σχετικά: