Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής, και θα γίνονται έως και τις 30 Ιουνίου, καθημερινά 5 – 8 το απόγευμα, στα γραφεία του σχολείου (Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6, πρώην Γυμνάσιο Θηλέων, παραπλεύρως Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2531083414).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, είναι:

  • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • απολυτήριο Δημοτικού.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ένας καινοτόμος θεσμός για ενήλικες, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι δημόσιο σχολείο και λειτουργεί στην Κομοτηνή από το 2003.

Παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Είναι δημόσιο σχολείο και οι απόφοιτοί του μπορούν να αναζητήσουν εργασία ως υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Λύκειο).

Τα μαθήματα που διδάσκονται (γραμματισμοί), είναι:

  • ελληνική γλώσσα
  • αγγλική γλώσσα
  • ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • μαθηματικά
  • κοινωνική εκπαίδευση
  • περιβάλλον και φυσικές επιστήμες
  • αισθητική αγωγή

Οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου συμμετέχουν επίσης σε σχέδια δράσης (projects) και καινοτόμες δράσεις.

Το σχολείο στελεχώνεται από Ψυχολόγο και Σύμβουλο Σταδιοδρομίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ευέλικτο και πρωτοποριακό καθώς διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες όσων το παρακολουθούν, και το περιεχόμενό του συνδέεται άμεσα και ρεαλιστικά με τις τρέχουσες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα στο σχολείο χωρίς το άγχος των εξετάσεων.

Το σχολείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τους τοπικούς φορείς, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις και συναντήσεις, ενώ απώτερος σκοπός του είναι η ένταξη στους κόλπους του όσων πολιτών επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία που τους προσφέρεται για προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ευημερία.