Η κατανομή των αξιωμάτων της νέας διοίκησης

Νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Την περασμένη Πέμπτη, 12 η Ιανουαρίου, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μενέλαος Μαλτέζος
Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Παραστατίδης
Γ.Γραμματέας: Μαυρουδής Μέκακας
Οικ.Επόπτης: Αθανάσιος Λάπατας
Μέλη: Ιωάννης Μήτσικας, Ευάγγελος Βαρζόπουλος, Νικόλαος Κέλελης