Από τον Ενιαίο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης, για τις απολύσεις συμβασιούχων καθαριότητας.

Σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων νομού Ροδόπης, μετά και από συνάντηση του διοικητικού του συμβουλίου με τον δήμαρχο Αρριανών κ. Αμέτ Ριτβάν, τον κατακεραυνώνει, όπως και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση για απόλυση έξι συμβασιούχων καθαριότητας.

Διαμηνύει μάλιστα, πως έχοντας έννομο συμφέρον, θα προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης επιδιώκοντας την ακύρωσή της και τη συνέχιση απασχόλησης όλων των εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας καταγγέλλει τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών, γιατί με την υπ’ αριθμ. 76/2017 απόφασή τους με θέμα «Έγκριση της απασχόλησης έως την ηµεροµηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο ∆ήµο µας µε συµβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την 7-6-2017», ενέκριναν την πρόσληψη μόνο 12 συναδέλφων συμβασιούχων, σε σύνολο 18, απολύοντας επιλεκτικά 6 εργαζόμενους με το αιτιολογικό της μη επάρκειας πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών τους από τα ανταποδοτικά τέλη.

Μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν άμεσα με τον Δήμαρχο κ. Αμέτ Ριτβάν, ζητώντας την ακύρωση της παραπάνω απόφασης και την επανεξέταση του θέματος, απαιτώντας την πρόσληψη όλων των εργαζομένων, γνωρίζοντάς του ότι το αιτιολογικό της απόφασης δεν έχει ισχύ εφόσον με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επιτρέπεται η χρήση και άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού, πλην των ανταποδοτικών, για τις ανάγκες μισθοδοσίας των συγκεκριμένων συμβασιούχων.

Άλλωστε, με την υπ’ αρίθμ. 40/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αρριανών τον περασμένο Μάρτιο, προγραμματίστηκαν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017, για 24 νέες θέσεις συμβασιούχων καθαριότητας, επιπλέον των 18 εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων είχαν ήδη παραταθεί μέχρι το τέλος του 2017, χωρίς να τίθεται θέμα μη επάρκειας πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών τους από τα ανταποδοτικά τέλη.

Ο Σύλλογος μας, στηρίζοντας πάντα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, μετά και την αδιάλλακτη στάση του Δημάρχου Αρριανών, έχοντας έννομο συμφέρον, θα προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης επιδιώκοντας την ακύρωσή της και τη συνέχιση απασχόλησης όλων των εργαζομένων.

Παράλληλα καλούμε τα μέλη μας που εργάζονται σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, να σταθούν στο πλευρό των απολυμένων και των οικογενειών τους, καταδικάζοντας με κάθε τρόπο την κατάφωρη αδικία.

Το αίτημα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ της περιφέρειάς μας, και η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας που δημιουργούν εργαζόμενους-υποχείρια των εκάστοτε διοικήσεων, παραμένει πάντα πρώτο στις διεκδικήσεις του Συλλόγου μας”.