– του Θεόφιλου Κωτσίδη.

«Τα βιβλία της σχολικής ιστορίας αντιμετωπίζουν με αμηχανία τα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, αναφερόμενος από το βήμα εκδήλωσης αφιερωμένης στον ελληνικό εμφύλιο που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο, στην αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων ιστορίας των σχολικών βιβλίων.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝΕδώ και έναν χρόνο όμως, παραμένει εκτός της εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, το κεφάλαιο «Ο παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», του μοναδικού κεφαλαίου που αναφέρεται στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού!

Χρέος του υπουργείου είναι να προσθέσει νέα κεφάλαια με ιστορικά γεγονότα για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, και όχι να τα αφαιρεί από την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ο κ. Φίλης τόνισε ακόμη ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν λευκές σελίδες στα βιβλία σχολικής ιστορίας αλλά πάντοτε να προσεγγίζουμε την ιστορία με σεβασμό στη μνήμη και στον πόνο όλων των Ελλήνων και κυρίως με σεβασμό στα γεγονότα».

Να μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι και η σύγχρονη ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, όπως και γενικότερα του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής, με ελάχιστες παρεμβάσεις, συγκαταλέγεται ακόμα και σήμερα στις λεγόμενες “λευκές σελίδες” της ελληνικής ιστορίας και των σχολικών βιβλίων. Κι αυτό συμβαίνει έτσι ώστε να αποσιωπηθεί η τρισχιλιόχρονη ιστορία των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο, με διαρκή αμφισβήτηση της τραγικών γεγονότων της Γενοκτονίας!

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 2Η αποσιώπηση όλων αυτών των ιστορικών γεγονότων οδηγεί στη διαστρέβλωσή τους, στην αλλοίωση της ιστορικής αλήθειας, και εντέλει στη διαμόρφωση των συνθηκών για την επανάληψη των λαθών και των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στο παρελθόν.

Ο Ποντιακός και όχι μόνο Ελληνισμός, θα πρέπει να ζητήσει καθαρές απαντήσεις για την αφαίρεση του κεφαλαίου από την εξεταστέα ύλη, και να απαιτήσει να συμπεριληφθεί η τρισχιλιόχρονη ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, στις σελίδες των βιβλίων της Ιστορίας που διδάσκονται οι μαθητές.

πηγή: e-pontos.gr