Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με υγεία, ευημερία, προκοπή.

Νίκος Τσαλικίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης.