Νέο Δ.Σ. αναδείχθηκε στο σωματείο ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του εθνικού συστήματος υγείας των Κέντρων Υγείας Ιάσμου και Σαπών.

Εκλέχθηκαν:

Γελάτου Ζαχαρούλα, Γρηγοριάδου Δέσποινα, Δημητριάδης Κων/νος, Δημητρίου Μιχαήλ, Κεσίδου Νίνα, Μουρατίδου Μαρίνα και Τσολάκη Κυριακούλα.

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:

Κεσίδης Βαλέριος, Πιλιλίτσης Γεώργιος και Τζομιάδου Χαριτίνη.

Μετά από συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου και τις ελεγκτικής επιτροπής, έγινε συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Σωματείου ως εξής:

 Πρόεδρος: Δημητρίου Μιχαήλ

 Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Κων/νος

 Γενικός Γραμματέας: Τσολάκη Κυριακούλα

 Ταμίας: Κεσίδου Νίνα

 Μέλη: Γελάτου Ζαχαρούλα, Γρηγοριάδου Δέσποινα, Μουρατίδου  Μαρίνα

Ελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Κεσίδης Βαλέριος

Μέλη: Πιλιλίτσης Γεώργιος, Τζομιάδου Χαριτίνη