Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νομού Ροδόπης με θέμα την επαναδραστηριοποίησή του, ενώ διενεργήθηκαν και εκλογές και αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαρδακλής Αθανάσιος του Εμμανουήλ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κηπουρός Δημήτριος του Παναγιώτη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εμμανουήλ Άγγελος του Πασχάλη.

ΤΑΜΙΑΣ: Γιαπρακτσής Ιωάννης του Νικολάου.

ΕΦΟΡΟΣ: Φλωρακάκης Νικόλαος του Ιωάννη.

ΜΕΛΗ: Καλτσίδης Αριστείδης του Παναγιώτη, Ματζαρίδης Σωτήριος του Κωνσταντίνου, Ρέλλος Ιωάννης του Βασιλείου, Τσαλικίδης Νικόλαος του Παναγιώτη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Κοκκινέλης Γεώργιος του Ανέστη.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Π.Ο.Ε.Α. ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΟΙ:

Τσαρδακλής Αθανάσιος του Εμμανούηλ.

Αναπληρωματικός: Πετρίδης Συμεών του Αποστόλου.