Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απόκτησε ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ομοφώνως, μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το νέο διοικητικό σχήμα, απαρτίζουν οι:

Χρήστος Δούκας: Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ/νων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Παπαχρήστου: Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ξενουδάκης: Μέλος

Αθανάσιος Λιάγκος: Μέλος (εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ)

Χριστόδουλος Τοψίδης: Μέλος (εκπρόσωπος Επιμελητηρίου)

Άνθιμος Μουσουνάκης: Μέλος (εκπρόσωπος Ο.Φ.Ε.)

Χρυσούλα Χατζηκυριάκου: Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων)