Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020, εντάχθηκε η Πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 2.181.000 ευρώ για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο νέος εξοπλισμός, ο οποίος θα καλύπτει σημαντικό εύρος ιατρικών αναγκών, θα περιλαμβάνει:

 • 6 πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα
 • 4 σκιαλτικές λυχνίες με δορυφόρο τύπου LED
 • 1 ορθοπεδική χειρουργική τράπεζα μεταφερόμενης επιφάνειας
 • 3 τράπεζες γενικής χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας
 • 2 σετ από 4 μόνιτορ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
 • 1 σετ από 6 μόνιτορ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
 • 6 χειρουργικές διαθερμίες υψηλής απόδοσης
 • 1 πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα
 • 2 φυγόκεντρους 48 θέσεων
 • 1 γαστρεντερολογικό ενδοσκοπικό σύστημα
 • 1 σύστημα δοκιμασίας κόπωσης1 θερμοκοιτίδα μεταφοράς με αναπνευστήρα
 • 1 υπερηχοκαρδιογράφο
 • 1 μαιευτικό/γυναικολογικό υπερηχοτομογράφο
 • 1 υπερηχοτομογράφο νευρολογικών εφαρμογών
 • 1 πλήρες αρθροσκοπικό σύστημα
 • 8 μηχανήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων
 • 4 πολυθρόνες αιμοκάθαρσης με ζυγό
 • 4 ζυγούς – ανακινητήρες ασκών αίματος
 • 1 σύστημα μεταφοράς ασθενών χειρουργείου
 • 4 συμπιεστές ασκών διαχωρισμού πλάσματος
 • 1 ανακινητήρα  αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης
 • 1 πριόνι – τρυπάνι ορθοπεδικής
 • 6 απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη
 • 1 τομογραφία οπτικής συνοχής – OCT
 • 1 περιστροφικό μικροτόμο
 • 1 φορητό νεογνικό αναπνευστήρα
 • 10 τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα/οξύμετρα
 • 6 δωδεκάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους
 • 1 συσκευή οπτικής βιομετρίας
 • 1 καρέκλα χειρουργού/οφθαλμιάτρου
 • 1 ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων
 • 1 καταψύκτη -80°C
 • 3 πολύσπαστα φορεία μεταφοράς ασθενών
 • 1 αποψύκτη πλάσματος
 • 4 τροχήλατες αναρροφήσεις
 • 4 ηλεκτρικές πολυθρόνες αιμοδοσίας
 • Σύστημα αναζήτησης προσώπων
 • Σύστημα κλήσης αδελφής
 • 1 σταθμό επεξεργασίας ιστών
 • 1 ουρολογικό ενδοσκοπικό σύστημα
 • 1 λιθοτρύπτη υπερήχων
 • 1 εύκαμπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ και πηγή ψυχρού φωτισμού
 • 1 doppler αγγείων με καταγραφικό