• Καθήκοντα αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, διαδεχόμενος τον Εμρέ Αχμέτ, ανέλαβε σήμερα 30/4 ο Τζιχάν Ιμάμογλου.

Ο Τζιχάν Ιμάμογλου, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας “Κοινωνία Πολιτών” με επικεφαλής τον δήμαρχο Γιώργο Πετρίδη, αναλαμβάνει την εποπτεία θεμάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης, θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, προγραμμάτων απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας, καθώς και θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, την έκδοση αδειών περιπτέρων, καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα, την έκδοση αδειών στάσιμων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, την εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση.