Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, μετατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από Παρασκευή 30/03/2018 έως και την Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.