Εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), στο πλαίσιο της συνέχισης της επιτυχούς λειτουργίας του τοπικού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικότερα, πρόκειται να δημιουργηθούν τα τμήματα:

– Εργαστήρι μαγειρικής παραδοσιακών συνταγών (35 καταρτιζόμενοι).

– Λαογραφία του τόπου (25 καταρτιζόμενοι).

– Εργαστήρι χειροτεχνίας (50 καταρτιζόμενοι).

– Εικαστικό εργαστήρι (50 καταρτιζόμενοι).

– Εργαστήρι μουσικής (50 καταρτιζόμενοι).

– Εργαστήρι πηλιορείτικου ρυθμού πλεξίματος και ασπροκεντήματος (50 καταρτιζόμενοι).

– Τοπική κοινότητα μάθησης / Λέσχη θεάτρου (25 καταρτιζόμενοι).

– Τοπική κοινότητα μάθησης / Λέσχη λογοτεχνίας (25 καταρτιζόμενοι).

– Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί (50 καταρτιζόμενοι).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Πληροφορίες-εγγραφές: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αλεξανδρούπολης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 2551350089.

Δηλώσεις συμμετοχής 18-19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 11.00- 13.00.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω email ή τηλεφωνικά.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους