ΠΕΙΡΑΙΩΣ– Εγγυημένες πληρωμές των παραγωγών.

– Παραγωγή βιοντίζελ από ηλίανθο.

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς καλλιέργειας ηλίανθου, των νομών Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «GFEnergy».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην καλλιέργεια του ηλίανθου, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την  πώληση του τελικού προϊόντος από την εταιρεία.

Η εταιρία «GFEnergy» έχει τις εγκαταστάσεις της στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, και δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίμου υψηλής ποιότητας (στα πρότυπα EN14214: 2004) από ποικίλες πρώτες ύλες.

Τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εταιρείας είναι τα εξής:

– Παραγωγική διαδικασία με τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή υψηλής ποιότητας βιοντίζελ, τηρώντας προδιαγραφές αυστηρότερες και από το ΕΝ 14214.

– Καθετοποίηση, από τη συγκομιδή μέχρι την παραγωγή του βιοκαυσίμου, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία «Μύλοι Σόγιας».

– Στρατηγικές συνεργασίες τόσο στο επίπεδο της πρώτης ύλης, αλλά και του τελικού προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους, τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος, υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.