Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, μετά και την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου αξιολόγησής τους, αυτού της συνέντευξης.

Μαρίνος Κωνσταντινίδης και Μαριγούλα Κοσμίδου αντιστοίχως συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων, και μετά την παρέλευση της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους ανθυποψηφίους τους, θα οριστούν στις νέες τους θέσεις και θα αναλάβουν άμεσα καθήκοντα.

Αναλυτικά οι πίνακες μοριοδότησης:

Για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο μορίων Μόρια κριτηρίου επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης Μόρια κριτηρίου υπηρεσιακής κατάστασης – διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας Μόρια μυστικής ψηφοφορίας

Μόρια συνέντευξης

Μαρίνος Κωνσταντινίδης

44,50 5,50 15 9

15

Απόστολος Κουρουμιχάκης

33,60 6,50 14 0

13,10

Ηλίας Χαντζής

30,55 7,50 5,25 3

14,80

Ευάγγελος Θεοδώρου

22,35 5,50 4,75 0

12,10

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο μορίων Μόρια κριτηρίου επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης Μόρια κριτηρίου υπηρεσιακής κατάστασης – διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας Μόρια μυστικής ψηφοφορίας

Μόρια συνέντευξης

Μαριγούλα Κοσμίδου

39,87 4,50 12 8,37

15

 

Βάγια Σερέτη

30,51 4 13,13 0

13,38

Ελένη Τάτσιου

29,38 3,50 11,88 0

14

Δημήτρης Δούζης

26,88 0,50 14 0

12,38

Σταμάτης Σακελλίων

26,73 4 6,25 3,35

13,13