Μουφτήδες Θράκης: 5 απαντήσεις σε 5 ερωτήματα του Γ.Γ. Θρησκευμάτων

«Από την κοινή απάντηση προκύπτει ότι η Ελληνική Πολιτεία σέβεται την θρησκευτική ελευθερία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συνθήκες»

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, με την υπ’ αριθ. 2692/22-12-2014 επιστολή του έθεσε 5 ερωτήματα προς τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Κομοτηνής, τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Ξάνθης και τον Σοφολογιώτατο Τοποτηρητή Μουφτή Διδυμοτείχου, ζητώντας «την σοφή και σύμφωνη με το Ιερό Κοράνιο και τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο» απάντησή τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν.1920/1991.
Για την σύνταξη της απάντησης απαιτήθηκαν δύο έτη ενδελεχούς μελέτης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων με κορυφαία θεολογικά ιδρύματα του ισλαμικού κόσμου.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, «Από την κοινή απάντηση του Σοφολογιωτάτου Μουφτή Κομοτηνής, του Σοφολογιωτάτου Μουφτή Ξάνθης και του Σοφολογιωτάτου Τοποτηρητή Μουφτή Διδυμοτείχου στα 5 ερωτήματα, προκύπτει ότι η Ελληνική Πολιτεία σέβεται την θρησκευτική ελευθερία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συνθήκες. Προκύπτει, επίσης, ότι ο σεβασμός που επιδεικνύει η χώρα μας συνάδει και με τον τρόπο που το ίδιο το Ισλάμ αντιλαμβάνεται, δια των νομικών αποφάνσεων των μουσουλμάνων νομομαθών και νομοδιδασκάλων, τη σχέση του με Κράτη, όπως η Ελλάδα, των οποίων ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος και η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν είναι μουσουλμανική».

Ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι κοινές απαντήσεις του Σοφολογιωτάτου Μουφτή Κομοτηνής, του Σοφολογιωτάτου Μουφτή Ξάνθης και του Σοφολογιωτάτου Τοποτηρητή Μουφτή Διδυμοτείχου.

Πρώτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτή η γραφή και η ανάγνωση του Ιερού Κορανίου σε άλλη γλώσσα εκτός της αραβικής;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων: Σχετικά με αυτό το θέμα η Μουφτεία της Αιγύπτου δημοσίευσε στις 10-10-2007 το παρακάτω κείμενο (αρ. 489): Η συγγραφή του Ιερού Κορανίου χρησιμοποιώντας διαφορετικό αλφάβητο από το πρωτότυπο επιτρέπεται, εφόσον τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, αν και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο αλλοίωσης της προφοράς των Κορανικών εδαφίων. Οι συγκεκριμένοι κανόνες μεταγραφής και φωνηεντισμού της αραβικής γλώσσας στο αλφάβητο άλλης γλώσσας, οφείλουν να αναφέρονται στον πρόλογο του Ιερού Κορανίου και να μην βρίσκονται ξεχωριστά. Η συγγραφή του Ιερού Κορανίου χρησιμοποιώντας διαφορετικό αλφάβητο από το πρωτότυπο μπορεί να γίνει μόνο με τη σύσταση μιας εξειδικευμένης επιτροπής, που θα γνωρίζει άπταιστα και τις δύο γλώσσες και θα ελέγχει τους κανόνες μεταγραφής και φωνηεντισμού κατά πόσο αποδίδουν ή όχι τις έννοιες του Ιερού Κορανίου.

Δεύτερο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτή η διδασκαλία της ερμηνείας και των νοημάτων του Ιερού Κορανίου σε άλλη γλώσσα εκτός της αραβικής;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων: Επιτρέπεται η απόδοση, η ερμηνεία και η διδασκαλία των νοημάτων του Ιερού Κορανίου σε οποιαδήποτε γλώσσα, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα κατανοηθεί και θα δοθεί το μήνυμα του Ιερού Κορανίου στην ανθρωπότητα. Όμως η πλήρης μετάφραση του Ιερού Κορανίου είναι αδύνατη και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα θαύματα του Ιερού Κορανίου αλλά και απόδειξη ότι είναι ο Λόγος του Αλλάχ.

Τρίτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής να διορίζεται από ένα Κράτος του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων: Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να διορίζει τον Μουφτή, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι ικανός, να έχει το ανάλογο ήθος και να έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το Ισλάμ και την εφαρμογή του Ισλαμικού Δίκαιου. Οι νομομαθείς και νομοδιδάσκαλοι του Ισλαμικού Δίκαιου, όσον αφορά το διορισμό του Μουφτή, δεν θέσπισαν την προϋπόθεση να είναι μουσουλμάνος αυτός που τον διορίζει, κρατώντας ουδέτερη στάση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο διορισμός του Μουφτή από τον αρχηγό του Ελληνικού κράτους, ο οποίος δεν είναι μουσουλμάνος, είναι σύμφωνος με την ισλαμική θρησκεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία αμφισβήτηση. Προϋπόθεση είναι να κριθεί κατάλληλος για τη θέση του Μουφτή αφού προηγηθεί συζήτηση με λόγιους του Ισλάμ από την Ελλάδα και συμφωνία μεταξύ αυτών και του Κράτους για το ποιος είναι ο καταλληλότερος.

Τέταρτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής που έχει διοριστεί από ένα κράτος, του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος, να διορίζει τους Ιμάμηδες;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων: Εφόσον ο διορισμός του Μουφτή είναι νόμιμος και σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην απάντηση του τρίτου ερωτήματος, ο Μουφτής έχει δικαίωμα να διορίζει Ιμάμηδες, χατίπηδες ή μουεζίνιδες στα Τεμένη, αλλά και ιεροδιδασκάλους για την διδασκαλία του Ιερού Κορανίου στα Τεμένη ή στα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Κορανίου.

Πέμπτο ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής, ένας Ιμάμης ή ένας Ιεροδιδάσκαλος του Ιερού Κορανίου να λαμβάνει μισθό από ένα Κράτος του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων: Εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις απαντήσεις του τρίτου και του τέταρτου ερωτήματος, και το Κράτος προβλέπει ότι θα απασχολούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή ότι η πληρωμή τους θα πραγματοποιείται από το κράτος ως ανταμοιβή των υπηρεσιών που προσφέρουν, δεν υπάρχει κανένα κώλυμα. Οφείλουμε να επαινέσουμε ένα κράτος του οποίου, αν και ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος, εκείνο αναγνωρίζει, στο πλαίσιο του σεβασμού και της ισονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, και μισθοδοτεί Μουφτήδες, Ιμάμηδες ή Ιεροδιδασκάλους για να υποστηρίζουν την μουσουλμανική θρησκεία και να υπηρετούν τον πιστό λαό του Αλλάχ.

Σχετικές δημοσιεύσεις