ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΟ επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ζητήσει να ενημερωθεί αν η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου με αυτό του πετρελαίου κίνησης, «μια εξίσωση που επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος παραγωγής για τον δοκιμαζόμενο και από την υπερφορολόγηση αγροτικό κόσμο της χώρας μας, και καθιστά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα λιγότερα ανταγωνιστικά», όπως τόνισε, αποτελούσε επιταγή των εταίρων μας.

ΜΟΣΚΟΒΙΣΙΟ Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Πιέρ Μοσκοβισί, με την απάντησή του ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του περσινού Αυγούστου, αποτελούν δέσμευση και επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και δεν αποτελούν επ΄ουδενί επιταγή ή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εταίρων μας, κάτι άλλωστε που αν συνέβαινε θα ήταν αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ.

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου: «Η οδηγία 2003/96/ΕΚ προβλέπει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας και προαιρετικές φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων στη γεωργία, αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καθορίσουν το εθνικό επίπεδο φορολογίας που υπερβαίνει τα ενωσιακά ελάχιστα επίπεδα, και να αποφασίσουν αν θα καταργήσουν αυτή τη φορολογική απαλλαγή. Η ευθυγράμμιση των επιπέδων των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές, ήταν δέσμευση που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2015».