Σε  υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με στόχο τη στενότερη συνεργασία πάνω σε θέματα επιστημονικής έρευνας, την προώθηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Κωνσταντίνος Ζωντανός και ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Γρηγόρης Τσάλτας, προβλέπει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη δράσεων για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος, τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με έμφαση σε θέματα αιχμής και επιστημονικών ημερίδων, καθώς και συναφών συνεδρίων.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου στον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τη δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων σχετικών με τους τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας και του θεσμικού-νομικού πλαισίου που δραστηριοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ, σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο κ. Ζωντανός, με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες απαιτούν υπευθυνότητα, ευαισθησία και αλληλεγγύη. Για τον ΔΕΔΔΗΕ, η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της επένδυσης στην έρευνα, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και διαχρονική επιλογή στρατηγικής σημασίας. Η στενή συνεργασία μας με κορυφαίους ακαδημαϊκούς φορείς όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δέσμευσής μας».