Μια ώρα πίσω θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Οκτωβρίου, εισερχόμενοι πλέον στη “χειμερινή ώρα”. Όταν οι δείκτες δείξουν 04:00, θα τους γυρίσουμε να δείξουν 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει έως και την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (25/3), όταν στις 03:00 θα “προχωρήσουμε” τους δείκτες να δείξουν 04:00.

Η (εν)αλλαγή της “χειμερινής” και της “θερινής” ώρας, είναι ταυτόχρονη για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τα οποία έχουν υιοθετήσει το μέτρο.