Δωρεάν χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας για τους τάφους δύο θανόντων δημάρχων και ενός θανόντα βουλευτή

Τη δωρεάν χορήγηση, τιμής ένεκεν, τίτλων διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου για τους θανόντες Δημάρχους Κομοτηνής Γεώργιο Παπαδριέλλη και Ανδρέα Στογιαννίδη και για τον θανόντα Βουλευτή Ροδόπης, αλλά και διατελέσαντα Δημοτικό Σύμβουλο την τετραετία 1991-1994, Δημήτριο Τσετινέ, ενέκρινε πρόσφατα, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Η απόφαση αυτή ήρθε να απαντήσει σε παραλείψεις του παρελθόντος, αναφορικά με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Ειδικότερα:

Α) Για την περίπτωση του αειμνήστου Ανδρέα Στογιαννίδη, είχε εκδοθεί υπ’ αρίθμ. 327/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναφερόταν μόνο στον δωρεάν ενταφιασμό του και όχι στη χορήγηση τίτλου ιδιοκτησίας.

Β) Για τον αείμνηστο Γεώργιο Παπαδριέλλη είχε εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 248/2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όριζε να του διατεθεί σε περίοπτη τιμητική θέση τάφος – μνημείο, δαπάνη του Δήμου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο, όμως ουδέποτε εκδόθηκε τίτλος ιδιοκτησίας.

Γ) Για τον αείμνηστο Δημήτριο Τσετινέ είχε εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 381/99 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν αναφερόταν στην χορήγηση τίτλου ιδιοκτησίας του χώρου ταφής αυτού.

Προς διόρθωση λοιπόν των ανωτέρω παραλείψεων και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά των τριών προσώπων στον τόπο μας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση για τη δωρεάν παραχώρηση των τίτλων ιδιοκτησίας. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι για όλους τους θανόντες Δημάρχους και Βουλευτές, πλην των συγκεκριμένων, υπήρχε ήδη αντίστοιχο ιδιοκτησιακό καθεστώς χώρου ενταφιασμού τους στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής.