Ζητείται άτομο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη στελέχωση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η πρόσληψη αφορά στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού και η σύμβαση εργασίας που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 10 ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά. Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.