κυνηγοί1

Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν την έκδοση και ανανέωση των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, προχώρησαν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία.

Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

– Οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων, δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, καταβάλλοντας παράλληλα το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

– Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων με άδεια κατοχής η οποία όμως έχει λήξει, δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της αδείας, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

– Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων με άδεια κατοχής η οποία όμως έχει λήξει, δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές Υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις, και εφόσον δεν έχουν πριν με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστεί από αρμόδια Αρχή για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

– Οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων με άδεια κατοχής η οποία όμως έχει λήξει, θα έχουν νομικές συνέπειες εάν μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές για παράνομη κατοχή. Στην περίπτωση αυτή θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος τους.