Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια 14 ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύψους 837.753 ευρώ  μεταξύ του Ε.Κ.Α.Β. και της προμηθεύτριας εταιρείας MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013, με συνολικό προϋπολογισμό 980.000 ευρώ,  ωστόσο, λόγω κωλυμάτων η συμβασιοποίηση του ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η πράξη θα μεταφερθεί στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα, προχώρησε πρόσθετη ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ της περιόδου 2014-2020, με την έκδοση της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2.050.000 ευρώ, η οποία αφορά την προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.