Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης η τελευταία υπό την προεδρία του Νίκου Τσαλικίδη γενική συνέλευση της ΔΕΣΜΟΣ / ΑΜ-Θ, κατά την οποία η εξ Αλεξανδρούπολης Σοφία Λαμπάκη ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά της ως νέα πρόεδρος.

Επί προεδρίας Νίκου Τσαλικίδη η ΔΕΣΜΟΣ / ΑΜ-Θ διαχειρίστηκε σειρά δράσεων που οδήγησαν στην έγκριση χρηματοδότησης 1.863 επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων με το ποσό των 113 εκατομμυρίων ευρώ περίπου δημόσιας επιχορήγησης.

Ο Νίκος Τσαλικίδης, που διατέλεσε πρόεδρος της ΔΕΣΜΟΣ / ΑΜ-Θ από τις 15 Δεκεμβρίου του 2014, τόνισε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του:

«Κλείνει ένας κύκλος για μένα και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΣΜΟΣ / ΑΜ-Θ, μια περίοδος διοίκησης μέσα σε ένα αβέβαιο και επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο με τους τελικούς ωφελούμενους των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας, όσο και για την ίδια, καθώς αντιμετώπισε μια σειρά προβλημάτων διοικητικής υφής που σχετίζονταν με τον χαρακτήρα της εταιρείας και που αποτελούσαν τροχοπέδη για τη λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία ακολούθησε πιστά τους στόχους και τα οράματα της διοίκησής της επιτυγχάνοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς απορρόφησης εκτελώντας το έργο της σε κάθε περίσταση και κατάσταση.

Ιστορικά η εταιρεία έκλεισε 21 χρόνια λειτουργίας, και οι αρχικές προσπάθειες, με πολλές επιφυλάξεις τότε, του συνόλου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, ανδρώθηκαν με τη διαχείριση προγραμμάτων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ωρίμασαν με τη διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και γιγαντώθηκαν με τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας ΙΙ σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ (θυγατρική εταιρεία των παλαιών ΕΦΔ). Σήμερα ήδη βαδίζουμε στις απαρχές μιας νέας προγραμματικής περιόδου, υπό την ονομασία ΕΠΑΝΕΚ, με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων με τον ΕΦΕΠΑΕ. Σημειώνεται, δε, ότι θα γίνουν προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί η παρουσία της εταιρείας και στο μέλλον με την ανάληψη προς διαχείριση και άλλων δράσεων και προγραμμάτων που θα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας.

Κατά τον χρόνο υπογραφής σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης με τον ΕΦΕΠΑΕ, είχε εκφραστεί η άποψη από την τότε ηγεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ότι η διαχείριση ενός προϋπολογισμού της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελούσε ικανοποιητική επίδοση για την εταιρεία και την Περιφέρεια στο σύνολό της. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς από την αρχή τέθηκε ως πρωταρχικός στόχος να ξεπεραστεί αυτό το νοητό όριο με τη μεγιστοποίηση όλων των δυνατών τρόπων και μεθόδων για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών της Περιφέρειας.

Ο δεύτερος, αλλά εξίσου σημαντικός στόχος που τέθηκε τότε, ήταν η αρτιότητα και η ποιότητα του παραγόμενου έργου σε συνάρτηση με την ταχύτητα ικανοποίησης των αιτημάτων χρηματοδότησης των Τελικών Αποδεκτών. Οι μέχρι σήμερα έλεγχοι που έχουν γίνει στην εταιρεία συνηγορούν ότι οι προσπάθειες τόσο της διοίκησης αλλά και του προσωπικού της έχουν πετύχει έναν ικανοποιητικό βαθμό και σε αυτούς τους στόχους.

Με την παρούσα ανάλυση του έργου της εταιρείας επιχειρήθηκε μια προσέγγισή του σε σχέση με την περιφερειακή και νομαρχιακή δομή του ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίασή του σε συνάρτηση πάντα με τις συνολικές επιδόσεις της εταιρείας.

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σχεδόν το 80% του έργου αυτού εκτελέστηκε κατά την περίοδο των τελευταίως τριάμισι ετών.

Θέλω να εκφράσω της ευχαριστίες μου τόσο στους φορείς που απαρτίζουν την εταιρεία, για τη στήριξη που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουν να προσφέρουν στο μέλλον για τη μεγιστοποίηση των στόχων της εταιρείας, όσο και στο προσωπικό αυτής που υλοποιεί το μεγάλο αυτό έργο».