Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020, θα ενταχθεί σύμφωνα με τη Διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το έργο της διασύνδεσης των πανεπιστημιουπόλεων Κομοτηνής, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Το έργο, εκτιμώμενης δαπάνης περίπου 850.000 €, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφέρειας ΑΜ-Θράκης, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΔΑ Α.Ε.) και του ΔΠΘ.

Το κόστος μελέτης και κατασκευής του εσωτερικού δικτύου των πανεπιστημιουπόλεων, δεν περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο προϋπολογισμό.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να εξοικονομήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ετησίως, που θα είναι διαθέσιμα για άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου.