ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΕ ΑΜΡΙΚΑΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ 1Συνάντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Bryan Larson, στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ) κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ.

Στη συνάντηση ο κ. Χατζημιχαήλ παρουσίασε τα οικονομικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής, τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν ανακύψει εν σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ συζητήθηκε και η προοπτική ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών στα πλαίσια το προγράμματος Select USA.