Η πρώτη του κύκλου των οκτώ διαλέξεων, θα δοθεί στις 18/10 από τον αρχιτέκτονα, ιστορικό του βιβλίου και εκδότη, κ. Κωνσταντίνο Στάικο, με θέμα “Η πρώτη έκδοση του αριστοτελικού corpus. Αναπάντητα φιλολογικά ερωτήματα”.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιστημονικό Colloquium με τη συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών και πανεπιστημιακών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχοι του Colloquium παραμένουν αυτοί βάσει των οποίων θεσπίστηκε η κατ’ έτος διοργάνωσή του από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μεταξύ τους, καθώς και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και ο επιστημονικός διάλογος με μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν δυνατότητες διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του διδακτικού-ερευνητικού δυναμικού του Τμήματος και επιστημόνων από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού, και να διαμορφωθούν επιστημονικές συνέργειες που θα οδηγήσουν στη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ και στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Ήδη στον δεύτερο χρόνο πραγματοποίησής του (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016), οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, και το 1ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της νέας γενιάς ερευνητών.

Πλέον, και τα δύο Colloquia, έχουν παγιωθεί ως επιτυχημένοι θεσμοί του Τμήματος, με απήχηση και ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διαμόρφωση και ενίσχυση της επιστημονικής ταυτότητας και κουλτούρας του Τμήματος.

Το Colloquium πραγματοποιείται με διαδοχικές ανά μήνα διαλέξεις, στην αίθουσα Σεμιναρίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, και είναι ανοικτό στα μέλη ΔΕΠ, στους μεταπτυχιακούς και στους προπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες του ΔΠΘ, και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες και ενδεχόμενες αλλαγές στις ημερομηνίες, ώρες ή/και χώρους διεξαγωγής του Colloquium, παρέχονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος: http://helit.duth.gr και http://helit.duth.gr/conferences/colloqium.