Με αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων κινδυνεύουν επαγγελματίες

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4.483/2017, σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, προβλέπεται η αφαίρεση από συνεργείο του Δήμου, κάθε είδους αντικειμένων μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημέρα που όργανο της αστυνομικής αρχής επιδώσει στον παραβάτη ή θυροκολλήσει, αντίγραφο της έκθεσης παράβασης.

Αν στη συνέχεια διαπιστωθεί και δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για τις τρεις πρώτες μέρες φύλαξης των αντικειμένων, και 50 ευρώ για τις επόμενες μέχρι και τη συμπλήρωση τριών μηνών, ενώ στην περίπτωση μη παραλαβής τους τα αντικείμενα εντός τριμήνου, κατάσχονται και είτε διατίθενται είτε εκποιούνται είτε καταστρέφονται.

Τα παραπάνω, υπενθυμίζει με έγγραφό του προς τα δύο Επιμελητήρια Ροδόπης, την Ομοσπονδία επαγγελματοβιοτεχνών Ροδόπης, και το Σωματείο καφεποτοπωλών, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κομοτηνής κ. Δημήτρης Πολιτειάδης, καλώντας τις διοικήσεις τους να ενημερώσουν σχετικώς τα μέλη τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις