Ξεκινά τον ερχόμενο Οκτώβριο (του 2015), το 12μηνης διάρκειας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (ΦΕΚ 857/ τ. Β’/15-5-2015), του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Οι απόφοιτοί θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν και στον δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο είναι 12μηνης διάρκειας, και ταυτόχρονα συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά και συμπληρωματικούς τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών, για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν τη Διαχείριση και Ανάπτυξη των Φυσικών Πόρων, όπως:

  • Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη

σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν Επικοινωνία και Εκπαίδευση:

  • Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία
  • Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον
  • Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης
  • Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός
  • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η προκήρυξη του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στο http://msc-envir.fmenr.duth.gr και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2552041173 και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.