Κινδύνους «αλλοίωσης και ανατροπής των υφιστάμενων πληθυσμιακών αναλογιών» στην περιοχή, διαβλέπει ανακοίνωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρός της, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, για το μεταναστευτικό. Επίσης, αφού επισημαίνεται η «παντελής έλλειψη υποδομών», διαμηνύεται η άρνηση των Δημάρχων να υποδείξουν-παραχωρήσουν χώρους φιλοξενίας μεταναστών. «Αρνούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:                                                                      

«Οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 17/4/2015 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔ ΑΜ-Θ) στην Κομοτηνή, διατυπώνουμε την κάτωθι άποψη μας για το μεταναστευτικό:

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας, ζητάμε από την Κυβέρνηση τη γρήγορη και ασφαλή από κάθε άποψη διέλευση από την Περιφέρειά μας προς το εσωτερικό της χώρας, παράτυπων μεταναστών διότι:

  • Υφίσταται κίνδυνος ανατροπής ισορροπιών στα πληθυσμιακά δεδομένα της Περιφέρειάς μας, μεσο-μακροπρόθεσμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ομάδων που ζουν στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με πολιτικές και σχεδιασμούς που απεργάζονται ή απειλούν, με εφαρμογή τον συγκεκριμένο, ευαίσθητο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά χώρο μας.
  • Υφίσταται επιθυμία κάποιων δυνάμεων για την πυροδότηση της ηρεμίας που είναι δυνατόν να ανατραπεί από την παραμονή μεσο-μακροπρόθεσμα μονάδων και ομάδων που έχουν ίδια χαρακτηριστικά με ήδη υφιστάμενες μονάδες και ομάδες στην περιοχή μας.
  • Υφίσταται παντελής έλλειψη υποδομών σε όλους τους Δήμους, και με δεδομένο ότι η Περιφέρειά μας είναι η φτωχότερη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μεγαλύτερη ανεργία και μεγάλη πληθυσμιακή διαρροή λόγω της οικονομικής κρίσης, υφίσταται κίνδυνος αλλοίωσης των υφιστάμενων αναλογιών στην περιοχή μας.
  • Γενικότερα υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής ανατροπής λόγω της διαφορετικότητας σε θέματα πνευματικής και πολιτισμικής καλλιέργειας και αντίληψης περί τα πράγματα, διαφορετικότητας στις επιρροές, αλλά και του κινδύνου που ελλοχεύει για τους κατοίκους αραιοκατοικημένων περιοχών (όπως ο Δήμος Παρανεστίου).

Χωρίς ξενοφοβία και ρατσιστική συμπεριφορά, έχοντας συναίσθηση του πόνου των παραπάνω μεταναστών, ζητάμε από την Κυβέρνηση να  θωρακίσει την περιοχή μας, ταυτόχρονα με τη συμπαράστασή της προς τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους, αναλογιζόμενη όμως πρωτίστως τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την Περιφέρειά μας.

Τέλος, ζητάμε η Αθήνα να καταστήσει  γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το μεταναστευτικό, με την ιδιαίτερα χαρακτηριστική τροπή που έχει πάρει, είναι πρώτα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά  πρόβλημα ενός έκαστου κράτους.

Σημειώνουμε ότι αρνούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν, γιατί η περιοχή μας ήδη έχει πληρώσει πολυποίκιλα τιμήματα, δυσανάλογα μεγάλα συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας».